Miljøprofil

AKB Lighting AS ser det som svært viktig at vi tar vare på vårt miljø og anser kildesortering som et godt bidrag. Tenk at selv små mengder/produkter er en viktig del av helheten!

Elektriske produkter inneholder miljøgifter.

Du kan levere kasserte produkter til oss, så bringer vi de videre til miljøriktig behandling.

Dette er helt gratis for deg.

Du kan også levere til kommunens avfallsmottak og andre godkjente EE-avfallsmottak."

Opprett gjerne din egen lille miljøstasjon - en plastkasse med noen rom + lokk!

Kom så til oss når den skal tømmes!

f311998ba23 

 

f16464a0e4  Returselskapet for næringselektro - 
 hvor AKB Lighting AS er tilsluttet.

  

 f29594269fe         f295943ab34          f295944cf8c