ISO 9001

AKB Lighting AS har gjennomgått en lengre prosess som har ført til sertifisering etter standarden ISO 9001.

 

Standarden er basert på åtte prinsipper av kvalitetsstyring:

- Kundefokus

- Ledelse

- Medarbeidernes engagement

- Prosessorientering

- Systemorientert ledelse

- Kontinuerlig forbedring

- Faktabaserte beslutninger

- Partnerskap med leverandørene

 

Last ned .pdf versjon av sertifikatet her

AKB Lighting AS

Telefon

33 48 61 70


E-post

post@akb.no


Røykenbadet - video

Røykenbadet19