Moss sentrum

Høyvekta i Moss Høyvekta i Moss Foto: FOGRA Reklamefoto AS

Tilleggsinformasjon

  • Byggherre: Moss Kommune
  • Landskapsarkitekt: Landskapsarkitektene Berg & Dyring MNLA AS v/Tom Dyring
  • Belysningsansvarlig: Lars Gunnar Amundsen (AKB Lighting AS)

AKB Lighting AS

Telefon

33 48 61 70


E-post

post@akb.no


Røykenbadet - video

Røykenbadet19