Bega systempullert. Gjennomkjøringsbeskyttelse

 

Krasj 1

"Crashtest-Service GmbH" i Münster, Tyskland, er en sertifisert testmyndighet for sikkerhetsregulering. BEGAs gjennomkjøringsbeskyttelse ble testet og godkjent for et kjøretøy på 7,5 tonn i 50 km/t.

Krasj 2

Følg link for å se video som dokumenterer kollisjonstesten: BEGA LED-systempullert stopper en lastebil som kjører i 50 km/t, uten å bli revet ut av forankringen - kjøretøyet er satt ut av spill etter kollisjonen.

BEGA systempullertrørene med gjennomkjøringsbeskyttelse er installert på nøyaktig beregnede forsterkede fundament og deres interiør består av armert betong.

Krasj fundament

BEGA overleverer konstruksjonsplanene for de stasjonære beskyttelsesfundamentene, på hvilke LED-systempullertene blir installert. BEGAs armaturer med gjennomkjøringsbeskyttelse kan da på en pålitelig måte motstå spenningskrefter av en kjøretøypåvirkning.

Armaturrørene, med en diameter på 265 mm og høyde 875mm, gir en effektiv og sertifisert beskyttelse mot lastebiler med en totalvekt på opptil 7,5 tonn.

Rørene er også tilgjengelige i en firkantet versjon med en kantlengde på 220 mm og høyde 875mm. De tilbyr sertifisert gjennomkjøring for personbiler med en totalvekt på opptil 1,5 tonn.

Følgende armaturvarianter kommer med gjennomkjøringsbeskyttelse:

99770 01.pr     99862 01.pr     84680 01.pr     84690 01.pr

Se forøvrig informasjon om andre varianter av LED Systempullerter fra BEGA. 

AKB Lighting AS

Telefon

33 48 61 70


E-post

post@akb.no


Røykenbadet - video

Røykenbadet19