Holmestrand kirke

Innvielsen av nyrestaurert Holmestrand kirke fant sted 30. november 2014.

AKB Lighting AS ble valgt som leverandør etter presentasjon og visualisering av vårt belysningsforslag.

AKB Lightning Holmestrand Kirke01

Holmestrand kirke ble innviet så langt tilbake som i år 1674. Den ble den gang også kalt «Den hellige ånds kirke» og er bygget i en sjelden Y-form som det kun er fem igjen av i Norge. Av disse er Holmestrand kirke den største, og fredet. En rekke restaureringsarbeider er utført, senest i 1962.

AKB Lightning Holmestrand Kirke02                                      AKB Lightning Holmestrand Kirke03

I 2010 begynte en ny og langvarig restaurering underlagt riksantikvaren, og kirkevergen i Holmestrand. Belysningsløsningen er en viktig del av dette arbeidet hvor det er blitt stilt særdeles strenge krav bruks- og kvalitetsmessig. Med tanke på lyskildens levetid, vedlikehold og lavt energiforbruk ble LED valgt. Armaturene skulle plasseres diskret eller som synlige dekorative elementer. Kirken skulle også ha mulighet til å arrangere ulike tilstellinger med tilpasset lyssetting. For å møte dette kravet, er armaturene levert med programmerbare transformatorer og drivere. For øvrig var det uaktuelt å bruke nedhengte pendler i kirkerommet, da det ville forstyrre og ta fokuset vekk fra den dekorative antikke lysekronen i taket.

 

Valg av belysningsløsning ble som følger:

AKB Lightning Holmestrand Kirke04

1. Behovet for lys ved benkeradene ble løst med LEDstriper av type VarioLEDTM fra vår leverandør Led Linear GmbH som ble montert under bokstøtten på benken foran. Dermed oppnås godt lys i området rundt der man kan lese i sanghefte eller annen trykksak.

 

AKB Lightning Holmestrand Kirke05                                       AKB Lightning Holmestrand Kirke07

2. Lyset i kirkerommet ble løst med veggarmatur modell «JTJ Ø300» for opp/ned belysning samt taklampe modell «Dybbøl Ø120» fra vår leverandør Okholm Lighting AS

 

AKB Lightning Holmestrand Kirke01.1

3. For belysning av ulike tilstellinger ble det montert en strømskinne med Dali-bus og programmerbare spotlights fra vår leverandør RC Lighting Ltd.

 

4. I andre rom, som sakristi, galleri, kor, bruderom og våpenhus ble belysningen løst med modell «Dybbøl Ø 76» fra vår leverandør Okholm Lighting AS

 

AKB Lightning Holmestrand Kirke06                                        AKB Lightning Holmestrand Kirke08

5. På prekestol, alter og pult for kirketjener ble belysningen løst med spesialtilpasset pultarmaturer – modellene AG - og BS pultlampe, fra vår leverandør Okholm Lighting AS.

 

Utførende elektroentreprenør har vært Moer Installasjon AS, Tønsberg.

Prosjektering og prosjektansvarlig hos AKB Lighting AS har vært Lars Gunnar Amundsen.

Koronastatus

AKB Lighting AS har normal drift i dagens Korona-situasjon.

Våre salgsmedarbeidere jobber fra hjemmekontor, og vår backoffice er 100% operativ, som normalt.

Vi har ingen avvik fra våre leverandører.

Våre samarbeidspartnere skal forvente normal respons for sine oppdrag.

AKB Lighting AS

Telefon

33 48 61 70


E-post

post@akb.no


Røykenbadet - video

Røykenbadet19